965 82 02 34 - Plaça España, 8, 03469 El Camp de Mirra, Alacant

Turó “La Fantasmeta”

Presenta pendents poc acusades, el cim culmina amb una petita plataforma amb materials tant Islàmics, datables a finals del segle XIII, com del Bronze (Jaciment estudiat en el treball realitzat per la beca d’Investigació de l’Institut d’Estudis Juan Gil Albert 1989, amb el títol de Poblament Prehistòric de l’Alt Vinalopó).

A escassos metres del jaciment de “La Fantasmeta”, una estructura ciclòpia, coneguda amb el nom de “La Caseta dels Corps”, aquesta presenta dues grans lloses de roca calcària disposades verticalment, paral·leles a un esglaó de la roca natural del turó d’1 ’10 m. d’altura. Sobre les dues es troba disposada una llosa de grans dimensions a manera de sostrada.

Aquesta estructura presenta una cara oberta al N / NE, a la qual s’adossa una línia de bloc de roca calcària, disposats en semicercle els eixos neixen a les parets de l’estructura, conformant una possible cambra o avantsala.

Ubicació en el mapa