965 82 02 34 - Plaça España, 8, 03469 El Camp de Mirra, Alacant

Fotografia i mitjans

L’església de Sant Bartomeu presideix majestuosa el nucli urbà del Camp de Mirra, terra d’oliveres, vinya i ametllers que va ser escenari de l’històric tractat entre Jaume I d’Aragó i Alfons X el Savi, en 1244.