965 82 02 34 - Plaça España, 8, 03469 El Camp de Mirra, Alacant

Cultura

Estimats ciutadans i usuaris:

En primer lloc rebin una cordial salutació tots els ciutadans i usuaris que accedeixin a aquest web.

La seva principal funció consisteix a oferir-los la informació del treball que es realitza diàriament en aquesta regidoria, així com donar-los a conèixer els diferents programes que des d’ella s’ofereixen.

Pretenem obrir aquesta finestra, per estar més a prop i contribuir així a potenciar les noves tecnologies, cada vegada més utilitzades per tots i que permeten un accés a moltes persones que per temps, residència o incapacitat, no poden fer-ho d’una altra manera.

És una pàgina web dinàmica i funcional que anirà introduint cada dia més informació i que seguirà obrint noves vies de consulta i de participació, amb el propòsit d’establir nous canals de comunicació amb la ciutadania.

Esperem que sigui un servei útil, pràctic i amè que compti cada vegada amb més persones que pretenguin acostar-se a nosaltres per aquest mitjà.

 

Una cordial salutació des de:

D. Mª. Nieves Vázquez Pérez, Regidoría de Cultura.