965 82 02 34 - Plaça España, 8, 03469 El Camp de Mirra, Alacant

Contacte amb l’Alcaldía

L’Ajuntament del Camp de Mirra vol prestar el Servei d’Informació al Ciutadà, per tal de satisfer la demanda d’informació sobre l’Ajuntament, els seus serveis, la realització de tràmits municipals, i diferents aspectes de la vida social i cultural de la ciutat.

Amb aquest servei, a més, es vol millorar el servei i atenció de l’Ajuntament als ciutadans, i aconseguir una administració més transparent, eficaç i propera als mateixos.

 

Horari

De gener a desembre:

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

Com contactar:

Per telèfon

Trucant al telèfon

96 582 02 34

Per e-mail:

Ens pot enviar les seves consultes a

info@Almirra.com