965 82 02 34 - Plaça España, 8, 03469 El Camp de Mirra, Alacant

Equip de Govern

 

Nom

Càrrec

Partit Polític

Área

D. Juan Sempere Esteve Alcalde-President P.P. URBANISME
D. Jose Vte. Martinez Tortosa 1º Teniente de Alcalde P.P. ESPORTS, JOVENTUT, MEDI AMBIENT, PLACES I MERCAT
Dª Mª Nieves Vázquez Pérez Regidor P.P. SANITAT, SERVEIS SOCIALS, CULTURA I TRÀNSIT
D. Juan José Espadas Guerola Regidor P.P. HISENDA, FESTES, EDUCACIÓ I AIGUA
D. Andres Gabriel Martinez Torrente Regidor P.S.O.E.
D. Iván Pina Tárrega Regidor P.S.O.E.
D. Daniel Martínez Francés Regidor P.S.O.E.

 

Corporació Municipal de Campo de Mirra