965 82 02 34 - Plaça España, 8, 03469 El Camp de Mirra, Alacant

Història

El 26 de març de 1244 es va signar el Tractat d’Almirra, en el qual es van fixar les fronteres entre la Corona de Castella i la Corona d’Aragó.

L’origen d’aquesta població es fixa en l’antic castell d’Almizra i en la seva població, lloc on al març de 1244 se signava el Tractat d’Almizra entre Jaume I i Alfons X el Savi delimitant les possessions de cada un dels regnes.

Al segle XIII Campo de Mirra romania sota la dependència de Biar. L’11 d’abril de 1280 atorgava carta de poblament al castell de Biar, i als llocs d’Almizra (Campo de Mirra), Negret i Benizamaya, tots ells per a cristians vells i a fur de València.

Campo de Mirra va pertànyer a la governació de Xàtiva (del Xúquer) fins a 1707, des d’aquest moment i fins a 1833 va romandre incorporat en la governació (corregiment) de Xixona.

A la fi del segle XVIII, en 1795 aquesta població es va incorporar a la municipalitat de Beneixama, mantenint-se així fins a 1836, moment en què va passar a formar municipi juntament amb Cañada fins que en 1843 es constituïa en municipi independent.