965 82 02 34 - Plaça España, 8, 03469 El Camp de Mirra, Alacant

La Festa dels folls

It is celebrated the weekend between Christmas and New Year’s Eve, it consists of a humorous review of the events of local life. Es celebra el cap de setmana entre Nadal i Cap d’Any, consisteix en una crítica humorística dels successos de la vida local.

Es pot definir com una caracterització satírica i burlesca de la mateixa societat establerta, en la qual es suplanta la corporació municipal i representació religiosa, nomenant nous: alcalde, secretari, jutge agutzil, cura, dos pallassos i els mossos que presten servei militar, tots ells són els que s’encarreguen de trastocar l’ordre establert fent-se públiques les noves disposicions a regir en el dia i mig que dura la celebració, imposant-sancions a totes les persones (veïns i visitants):

“multa a qui vaja pel sol
multa a qui vaja per la sombra i
multa a qui es quede en casa”.