965 82 02 34 - Plaça España, 8, 03469 El Camp de Mirra, Alacant
El bo social elèctric és un descompte que s’aplica al total de la factura i per a això ha d’estar en el mercat regulat ( PVPC) .
Estar en el mercat regulat significa tindre un preu cada hora del dia, la qual cosa suposa un estalvi ja que el descompte s’aplica al total de la factura elèctrica.
Un dels principals requisits és ser el titular del subministrament a part de complir amb els requisits exigits.
L’última revisió ha fet que no existisca període de sol·licitud el que vol dir que només amb tindre els requisits exigits podrà sol·licitar-ho sempre que vulga.
Experts en el sector anuncien que encara no s’han tramitat les sol·licituds pertinents i encara queden molts col·lectius que no tenen informació ni saben que els correspon dit bo social elèctric.