965 82 02 34 - Plaça España, 8, 03469 El Camp de Mirra, Alacant

El passat día 23 de desembre, visitaren el nostre poble la Consellera d’Educació María Jose Catalá, y la Directora de Patrimoni Marta Alonso, per a comprobar el estat de les obres de reconstrucció del Castell d’Almirra.

En el any 2013 s’ejecutaren les obres de la 1ª Fase, corresponents a la zona Nord-Est del Castell.

El día 22 de desembre de 2014, finalitzaren les obres de la 2ª Fase, corresponents a la zona Oest del Castell.

Les obres han sigut financiades integrament per la Generalitat Valenciana, en la seua secció de Patrimoni.