965 82 02 34 - Plaça España, 8, 03469 El Camp de Mirra, Alacant

El passat día 29 de desembre finalitzaren les obres del Parc de les Eres, que ha sigut remodelat amb una subvenció facilitada per la Excma. Diputació d’Alacant, dins del Pla d’Obres de Cooperació Municipal financerament Sostenible del 2014, ejecutada per Levantina Andamios Motorizados S.L.

El Parc de les Eres ja está en disposició de ser utilitzat.